درباره هموطن لندن

سرعت، دقت و سادگی ارزش های اصلی هموطن در حوزه تکنولوژی، فرم و محتوا هستند. هموطن تلاش می کند که هر چیزی که باعث سردرگمی کاربر می شود را حذف کند، اطلاعات را در دسته بندی های دقیق ارائه کند و جستجوی کاربرش را در کمترین زمان ممکن به بهترین نتیجه برساند. هموطن ساده، سریع و دقیق است.

مـنـو